Accés Junta

Per accedir a aquest apartat, s'ha de formar part de la junta de l'AMPA i accedir-hi a través de l'àrea privada.