Es constitueix el nou Consell Escolar

12/12/2018

Amb data 11 de desembre del 2018 es va convocar reunió del Consell escolar per incorporar-ne els nous membres.

El passat 30 de novembre es van celebrar les eleccions al consell escolar. Van participar 44 persones del sector de pares i mares, d’un total de 700 persones al cens electoral.

Les persones escollides de les 6 que es van presentar són: Violeta Cuerda, Raquel Bosch i Judith Ballana.

Des de la junta d’AMPA un agraïment a les persones que enguany han deixat la seva tasca al consell escolar, i una benvinguda a les que hi entren de nou.