ESCOLES EMOCIONALMENT INTEL·LIGENTS

21/10/2020

Des de la Junta de l'AMPA us volem presentar un nou projecte que hem impulsat, amb l'acord de l'escola, per treballar les emocions dels infants.

 

Benvolgudes famílies,

la setmana passada es va donar el tret de sortida al projecte per treballar les emocions, que des de la Junta de l'AMPA s'ha apostat, per ajudar als nostres fills i filles. 

Aquest projecte consta de 5 sessions a cada aula i com a cloenda quedarà un racó dins l'aula perquè els infants puguin anar-hi al llarg de tot el curs.

A més a més, també podrem gaudir d'una xerrada-taller amb nosaltres, les famílies, on se'ns donaran recuros i estratègies per fer front als petits conflictes que poden aparèixer al dia a dia.

Tenim el luxe de poder comptar amb la Laia Fauria, com a psicologoa emocional del centre Arrels, per desenvolupar les sessions.

A cada cicle les sessions tindran un enfoc adequat a l'edat dels i les alumnes. Es treballa amb activitats molt lúdiques i creatives que motivaran a tots i totes, grans i petits.

El programa d’educació emocional està creat amb el repte d’acompanyar als infants en el seu procés de SER, perquè puguin donar el millor d’ells mateixos, gestionin les seves emocions, es puguin adaptar de manera efectiva en els diferents contextos i se sentin feliços. Volem que estiguin més preparats per la vida, en totes les seves relacions personals, familiars, socials i laborals, sempre promovent les seves fortaleses i augmentant els seus recursos personals per fer front als canvis i als reptes que es trobaran al llarg del seu desenvolupament com a persones i per liderar la seva pròpia vida assolint els seus somnis.

Objectius generals del programa:

- Afavorir en el desenvolupament integral dels nens i nenes

- Proporcionar estratègies pel desenvolupament de competències bàsiques per l’equilibri personal i la potenciació de l’autoestima

- Afavorir la quantitat i qualitat de les interaccions del grup per la millora del clima relacional de classe i la cohesió grupal.

- Desenvolupar l’habilitat de la comprensió empàtica en les relacions interpersonals

- Potenciar actituds de respecte, tolerància i pro-socialitat

- Desenvolupar una major competència emocional en les relacions socials

- Afavorir la capacitat de comprendre i regular les pròpies emocions

- Potenciar la capacitat d’esforç i motivació a l’aula.

- Desenvolupar la tolerància a la frustració

- Desenvolupar el control de la impulsivitat.

 

Continguts del programa (adequats segons les edats):

- Adquisició de vocabulari emocional

- Identificació de les pròpies emocions.

- Utilització del llenguatge verbal i no verbal com a medi d’expressió emocional

- Reconeixement de les emocions dels altres

- Presa de consciència del propi estat emocional.

- Estratègies d’autoregulació emocional. (impulsivitat, diàleg intern, relaxació, reestructuració cognitiva, assertivitat,...)

- Regulació dels impulsos

- Tolerància a la frustració

- Capacitat d’escolta activa

- Assertivitat

- Actitud positiva davant la vida

- Valoració de l’esforç

- Percepció positiva i gaudir del benestar.

- Valoració d’un mateix.

- Adquisició de la noció d’identitat i del coneixement d’un mateix.

- Manifestació de sentiments positius cap a un mateix i confiança en les pròpies possibilitats.

- Valoració positiva de les pròpies capacitats i limitacions.

- Adquisició de confiança en un mateix.

- Relacions positives amb els altres

- Establiment de relacions de grup

- Habilitats de relació interpersonal: expressivitat, comunicació, cooperació i col·laboració social.

Esperem que totes les famílies veieu i pugueu valorar la importància d'aquest projecte dins la nostra escola i com a Junta de l'AMPA dir-vos que tenim l'esperança de donar-hi continuitat perquè vivim en una societat canviant, plena de reptes i de rapidesa, i cal educar als infants no només en els aspectes acadèmics i cognitius, sinó també posant la mirada en la part més emocional i social de l'infant per formar i educar futurs adults capaços de gestionar i fer front als reptes diaris d'una forma positiva, adaptativa i sana i alhora treure el millor d'ells mateixos.

Així doncs, entre tots farem de la nostra escola una ESCOLA EMOCIONALMENT INTEL·LIGENT