Gènere i diversitat

Objectius:

* Fomentar la co-educació, l’acció educadora que potencia la igualtat real entre dones i homes, en igualtat de drets, sense estereotips sexistes ni actituds discriminatòries per raó de sexe, orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere. 

* Incorporar la perspectiva de gènere en els diferents projectes i actuacions.

* Promoure activitats de sensibilització i protocols per l’alumnat, el professorat i les famílies (prevenció de la violència masclista, famílies, educació afectivosexual, diversitat sexual i identitat de gènere).

* Treballar per a un model d’escola inclusiu i igualitari, a favor d’una societat diversa i respectuosa amb totes les expressions d’amor i d’identitat. Creiem en l’educació com l’eina essencial perquè totes les nenes i nens es desenvolupin emocionalment en un espai segur i amb recursos per identificar-se i créixer sense prejudicis.

Accions concretes:

* Projecte Cinegènere. Consta d'uns tallers que són un recurs educatiu destinat a fomentar el diàleg, la participació i el debat vers els drets de les persones del col·lectiu LGTBI+ 

* Revisem el llenguatge. Protocol sobre llenguatge no sexista.

* (Re)significació dels espais: lavabos, vestuaris, zones de joc a les aules, etc.

* Vetllar pel compliment efectiu de la normativa d’igualtat de gènere en el sistema educatiu, violència de gènere, drets i oportunitats en la infància i l’adolescència, drets LGTBI i erradicació de la LGTBIfòbia. 

* Presentació del nou projecte pel curs 2022-2023: PROJECTE DE PERSPECTIVA DE GÈNERE COEDUCACIÓ

Apuntat a la comissió!
Hi ha feina per a tothom

Contacte:  afa@afaagustigifre

PRESENTACIÓ DEL NOU PROJECTE PEL CURS 2022-2023

Recursos:

Guia pràctica de llenguatge inclusiu

Tractament lingüístic del gènere en el Departament d'Educació

Guia "Eines d'estar per casa, per a famílies disposades a fer impensables les violències masclistes"

Guia de contes LGTBIQ+