Gestions i projectes

què fa?

És una comissió que vetllarà perquè tant la pàgina web com les accions de l'AFA, incloses les comunicacions amb les famílies, compleixin amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades. Al mateix temps, s'obre un canal de comunicació específic perquè les famílies puguin exposar i resoldre els seus dubtes sobre les dades personals que tracta l'AFA.

Serà la comissió encarregada dels tràmits que s'hagin de dur a terme amb l'Ajuntament i coordinarà el projecte anual que presentarà l'AFA.

Per aportar idees, resoldre consultes o posar-vos en contacte amb la comissió ho podeu fer a través del mail: afa@afaagustigifre.com