Inversions a l'escola

Què fa?

És l'encarregada de valorar i estudiar diferents projectes d'inversió a l'escola, ja sigui per adequar espais com els patis, o per dotar de material específic a l'escola que beneficí a la nostra mainada.

També serà l'encarregada de tirar endavant la proposta de pressupostos participatius que neix al curs 2022-2023 des de la junta de l'AFA, i que esperem poder anar repetint curs rere curs.

Aquesta comissió fusiona les antigues comissions de Patis i Higiene.

Per aportar idees o posar-vos en contacte amb la comissió ho podeu fer a través del mail: afa@afaagustigifre.com