Escoles emocionalment intel·ligents

Aquest projecte, es va desenvolupar durant el curs 2020-2021, ja que tenia una especial connotació, era el primer curs d'obertura de les escoles post-COVID19

Constava de 5 sessions a cada aula i com a cloenda va quedar un racó dins l'aula perquè els infants hi poguessin anar al llarg de tot el curs.

A més a més, també vam poder gaudir d'una xerrada-taller com a famílies, on se'ns donaren recuros i estratègies per fer front als petits conflictes que poden aparèixer al dia a dia.

La conductora de tot el projecte, i qui va desenvolupar totes les sessions, va ser la Laia Fauria, psicòloga emocional del centre Arrels.

A cada cicle les sessions van tenir un enfoc adequat a l'edat dels i les alumnes. Es va treballar amb activitats molt lúdiques i creatives que van motivar en escreix a tots i totes, grans i petits.

El programa d’educació emocional està creat amb el repte d’acompanyar als infants en el seu procés de SER, perquè puguin donar el millor d’ells mateixos, gestionin les seves emocions, es puguin adaptar de manera efectiva en els diferents contextos i se sentin feliços. Volem que estiguin més preparats per la vida, en totes les seves relacions personals, familiars, socials i laborals, sempre promovent les seves fortaleses i augmentant els seus recursos personals per fer front als canvis i als reptes que es trobaran al llarg del seu desenvolupament com a persones i per liderar la seva pròpia vida assolint els seus somnis.

Objectius generals del programa:

- Afavorir en el desenvolupament integral dels nens i nenes

- Proporcionar estratègies pel desenvolupament de competències bàsiques per l’equilibri personal i la potenciació de l’autoestima

- Afavorir la quantitat i qualitat de les interaccions del grup per la millora del clima relacional de classe i la cohesió grupal.

- Desenvolupar l’habilitat de la comprensió empàtica en les relacions interpersonals

- Potenciar actituds de respecte, tolerància i pro-socialitat

- Desenvolupar una major competència emocional en les relacions socials

- Afavorir la capacitat de comprendre i regular les pròpies emocions

- Potenciar la capacitat d’esforç i motivació a l’aula.

- Desenvolupar la tolerància a la frustració

- Desenvolupar el control de la impulsivitat.

 

Continguts del programa (adequats segons les edats):

- Adquisició de vocabulari emocional

- Identificació de les pròpies emocions.

- Utilització del llenguatge verbal i no verbal com a medi d’expressió emocional

- Reconeixement de les emocions dels altres

- Presa de consciència del propi estat emocional.

- Estratègies d’autoregulació emocional. (impulsivitat, diàleg intern, relaxació, reestructuració cognitiva, assertivitat,...)

- Regulació dels impulsos

- Tolerància a la frustració

- Capacitat d’escolta activa

- Assertivitat

- Actitud positiva davant la vida

- Valoració de l’esforç

- Percepció positiva i gaudir del benestar.

- Valoració d’un mateix.

- Adquisició de la noció d’identitat i del coneixement d’un mateix.

- Manifestació de sentiments positius cap a un mateix i confiança en les pròpies possibilitats.

- Valoració positiva de les pròpies capacitats i limitacions.

- Adquisició de confiança en un mateix.

- Relacions positives amb els altres

- Establiment de relacions de grup

- Habilitats de relació interpersonal: expressivitat, comunicació, cooperació i col·laboració social.

Esperem que totes les famílies veieu i pugueu valorar la importància d'aquest projecte dins la nostra escola i com a Junta de l'AFA dir-vos que tenim l'esperança de donar-hi continuitat perquè vivim en una societat canviant, plena de reptes i de rapidesa, i cal educar als infants no només en els aspectes acadèmics i cognitius, sinó també posant la mirada en la part més emocional i social de l'infant per formar i educar futurs adults capaços de gestionar i fer front als reptes diaris d'una forma positiva, adaptativa i sana i alhora treure el millor d'ells mateixos.

Així doncs, entre tots farem de la nostra escola una ESCOLA EMOCIONALMENT INTEL·LIGENT

A continuació podreu descarregar-vos:

- Una guia d'alguns contes per potencial el desenvolupametn emocional dels infants. GUIA

- El calendàri de les emocions en forma d'arbre per pintar-lo segons l'emoció que sentiu cada dia. L'ARBRE DE LES EMOCIONS

 

Durant el curs 2021-2022, s'ha donat continuitat a aquest projecte abordant un tema molt concret. EL DOL