Fons Social de l'AFA

L’AFA va aprovar en assemblea, l’octubre de 2015, disposar d’un fons social per a ajudar a famílies amb necessitats econòmiques en àrees concretes com: reforç escolar, compra de llibres, pagament de material escolar, o assistència a excursions. El programa que se segueix per a aquestes ajudes és el següent:

PROGRAMA AJUDA FONS SOCIAL

FUNCIONAMENT:

1. En la primera COMISSIÓ SOCIAL (SBAS – Escola – EAP) es fa una proposta de candidats susceptibles a entrar al Programa de Reforç Escolar i que siguin usuaris de Serveis Socials. En cas d’altres ajudes, les famílies s’adrecen a AFA o SBAS.

2. SBAS citarà a la família dels candidats per fer proposta. Es signarà full de compromís d’assistència i pagament i es farà derivació a AFA i/o empresa de reforç. Per part de SBAS es farà comunicat que la família presentarà com a susceptible de rebre descompte.

3. Família es dirigirà a l’AFA i/o Empresa Reforç per a fer la inscripció i l’acord de pagament (acordar l’import i quin sistema). També es farà control d’assistència i de pagaments.

4. ACADÈMIA es posarà en contacte amb l’escola per saber les necessitats de cada alumne.

5. A finals de cada trimestre es farà valoració del servei: compliment d’acords establerts, utilitat, etc..

DOCUMENTS:

  1. Full de derivació (SBAS)
  2. Full de compromís (Família)

Aquests documents es podran obtenir posant-se en contacte amb l'AFA, l'escola o el SBAS.