Projecte de perspectiva de gènere COEDUCACIÓ

Pel proper curs 2022-2023 es desenvoluparà aquest nou projecte.

A continuació podeu trobar-ne la presentació.

PRESENTACIÓ / CALENDARITZACIÓ

FORMACIÓ PER A LES FAMÍLIES

SEGUIMENT DEL PROJECTE DE COEDUCACIÓ!!!