Projecte pressupostos participatius

En què consisteix el projecte?

Aquest curs, la Junta de l'AFA, amb el suport de la direcció de l'escola, hem decidit impulsar un nou projecte pilot el qual es destinaran 1500 € del pressupost de l'AFA.

Objectiu:

Que el fons ajudi a atendre alguna necessitat de la nostra comunitat educativa, detectada i proposada per part de les famílies i els infants.

Com es participarà?

Per dur a terme aquesta iniciativa, necessitem l'ajuda de tots vosaltres. Volem que totes les famílies sòcies de l'AFA puguin aportar idees i propostes a través d'un formulari que es podrà trobar a la web de l'AFA.

Fases:

Informació del projecte > Presentació de propostes > Estudi i selecció de propostes > Votació > Anunci projectes guanyadors > Execució dels projectes.

 Presentació de propostes:

Obrirem una convocatòria perquè qualsevol família sòcia de l'AFA pugui fer propostes per destinar aquests recursos.

Totes les idees són benvingudes: millores a l'escola en general, material pel pati,

material per les aules, biblioteca, xerrades …

Les propostes hauran de complir 3 requisits:

  • Beneficiar el màxim nombre de persones.
  • Que tingui relació amb l'escola.
  • Que es respecti l'import del pressupost (màxim 1500 €, no hi ha mínim).

 Votació:

Una vegada tancat el període de propostes, i prèvia selecció per part de la Junta de l'AFA dels projectes presentats, es generarà un formulari perquè totes les famílies sòcies de l'AFA puguin votar (1 vot per infant matriculat a l'escola) i seleccionar la o les propostes guanyadores. Els projectes guanyadors s'intentarà executar dins el curs escolar del pressupost participatiu.

 Calendari per aquest curs 2022-2023:

  • Presentació de projectes: de l’11 d’abril al 3 maig 2023
  • Valoració de propostes: reunió de Junta del 8 maig 2023
  • Votació: del 12 maig al 21 de maig 2023
  • Anunci projectes guanyadors: A l’assemblea del 22 maig 2023
  • Execució: es farà depenent del projecte o projectes guanyadors.