Reutilització i compra conjunta de llibres

què és?

És un projecte que ens beneficia a tots: econòmicament a les famílies, ja que estalvia la compra de molts dels llibres que necessiten els nostres fills i filles, educativament responsabilitza del material que és comú a cada un dels i de les alumnes, i ecològicament suposa un estalvi de recursos a la natura.

A nivell econòmic, l'estalvi és significatiu, ja que només s'ha de pagar un lloguer anual per cada llibre, molt més assequible que el preu de compra del llibre nou. Actualment, el preu del lloguer és de 4€/llibre. 

Els llibres de reutilització es fan servir durant un període de 3 a 5 anys, segons el seu estat i la demanda de canvi per part de l'equip docent de l'escola. Es compren amb l'estalvi que representa la compra conjunta dels llibres de no reulitizació i amb les subvencions de l'Ajuntament de Sant Gregori i la Mancomunitat de la Vall del Llémena.

Formar part del programa de reutilització de llibres és voluntari. La família, si ho prefereix, pot comprar els llibres als seus fills i tenir-los en propietat ho pot fer.

A l’hora de detectar llibres malmesos des de la Comissió de Llibres es fa un seguiment de quins llibres utilitza cada alumne i un registre. Es procura que el lot que rebi l'alumnat estigui en condicions similars a les dels llibres que ha retornat.

Per poder portar endavant aquest projecte ens cal la col·laboració de les famílies i dels mateixos alumnes, doncs tots ens en beneficiem.

Quan s'acosta el fi del curs cal repassar novament els llibres. A l'hora de fer el repàs dels llibres us demanem especial cura i comprensió en les tasques d'esborrar, repassar la coberta i arranjar els llibres prestats que han estat utilitzant els vostres fills i filles. S'han de repassar tots els llibres prestats a casa i tornar-los abans de final de curs al tutor nets, tal i com ens agradaria trobar-los el curs vinent.

en què es compromet la família i l'alumne/a quan paga la quota de lloguer?

Els i les alumnes utilitzen els llibres al llarg del curs escolar, tenint-ne cura i essent-ne responsables. Al final de curs, els llibres són repassats primer per cada família, a l'escola pel professorat, i l'últim repàs el fa la Comissió de Llibres i es deixen a punt per poder-los reutilitzar l'alumnat del curs vinent.

Com a condició per poder formar part del projecte i tirar-lo endavant, cal un respecte estricte i dues normes bàsiques:

1- Cap llibre del projecte pot ser guixat, subratllat o malmès. Així doncs:

- La família és coneixedora del projecte de reutilització de llibres, dels avantatges que suposa i vol formar-ne part. Tanmateix, es compromet a explicar-li a la seva filla o al seu fill en què consisteix el projecte i quins avantatges obtenen com a família.

- L'alumne/a accepta responsabilitzar-se dels llibres que li seran cedits durant el curs, i els tractarà amb cura, no els guixarà i no els maltractarà. En cas que hi hagi algun problema amb el llibre durant el curs, informarà de seguida a la professora o professor i a la comissió de llibres a través del mail llibres@afaagustigifre.com,  per tal que es pugui solucionar.

2- En cas de pèrdua del llibre o en cas de detectar un llibre malmès, la família ha d'abonar l'import del llibre que s'haurà de restaurar, amb els criteris següents: si el llibre és nou, s'abonarà el 100% del valor, si és el segon any que s'utilitza es pagarà el 75%, si és el tercer any es pagarà el 50% i si és el quart any s'abonarà el 25% del valor del llibre. Es cobraran els desperfectes als implicats mitjançant una notificació personalitzada. 

L'abonament de l'import del llibre és condició inexcusable per continuar formant part del programa.

qui gestiona el projecte?

La comissió de reutilització i compra de llibres, que està formada per mares i pares voluntaris, que curs rere curs, fan una important feina que ens beneficia a tots.

Podeu contactar-hi a través del mail: llibres@afaagustigifre.com

Curs 2024-2025 

Si cliqueu aquest enllaç trobareu la informació per fer la compra online a través de l'empresa Llibres Text i en aquest enllaç hi ha el llistat de llibres del curs 2024-2025

Recordeu que la quota de l'AFA també es paga a través de l'aplicatiu de llibres text i que les famílies d'infantil no heu de comprar llibres, però heu d'entrar a l'aplicatiu per fer efectiu el pagament de la quota.