Tallers de Juny - Jornada intensiva

Benvolgudes famílies, 

l'Associació de Famíles d'Alumnes de l'escola, organitza quatre Tallers de juny des d’educació infantil fins a cicle superior de primària, d'I3 a P6, per cobrir la reducció de jornada lectiva de 15.30 a 16.30, durant els dies de jornada intensiva del 5 al 21 de juny.

HORARI ESCOLAR DEL 5 al 21 DE JUNY: Fins a les 13.00 els alumnes que no es queden a dinar a l'escola i a les 15.30 els alumnes que dinen a l'escola.

Els tallers que oferim són: cliqueu a sobre de cada taller per veure la descripció

INSCRIPCIONS TANCADES - per qualsevol dubte i/o sol·licitud enviar mail a extraescolars@afaagustigifre.com

- Dinàmics  (El pagament d'aquest taller serà per transferència bancària a Plagesport, trobareu tota la informació al pdf informatiu)

- Mecanografia (Durada activitat 1,5h de 15.00 a 16.30)

- Robòtica (màxim 50 alumnes)

- Taller de manualitats (màxim 60 alumnes)

Es poden inscriure tots els alumnes a qualsevol dels tallers, però sempre i quan, facin Ús del Servei de Menjador de l’Escola, sinó, hauran de quedar-se al menjador.

Enguany hi haurà Tallers de juny del 5 al 21.

Horari de 15.30 a 16.30 (excepte, mecanografia de 15.00 a 16.30)

Inscripcions del 29 d'abril al 12  de maig

Publicació llistat d'inscrits als tallers: setmana del 20 de maig

Recordeu la identificació de cada nen/a és les INICIALS+3 últims dígits i lletra del DNI del pares/mare/tutor legal.

Podeu consultar els llistats clicant l'enllaç: Llistat inscrits i admesos Tallers juny

 

A les 16.30 els alumnes sortiran per la porta gran de la Plaça Rafael Masó (plaça de la rotonda de la biblioteca, escola i institut).

Per a qualsevol dubte o aclariment us podeu posar en contacte amb la comissió d'extraescolars al mail extraescolars@afaagustigifre.com 

 

REGLAMENT i FUNCIONAMENT DELS TALLER DE JUNY

Els tallers de juny que organitza l’AFA són de caràcter voluntari i estan oberts només als seus associats; per tant, cal estar al corrent del pagament de la quota anual de l’AFA per inscriure-s’hi.

 

1. Inscripció

 • Els alumnes que vulguin realitzar algun dels tallers cal que omplin la butlleta d'inscripció que hi ha a continuació del reglament dins el termini assenyalat.
 • Cada alumne només es pot inscriure a un taller. 
 • Les inscripcions presentades dins del termini marcat tindran prioritat enfront de les presentades fora de termini les quals seran ateses, sempre que sigui possible, després d’haver atès les altres.
 • Els alumnes s'admeten per ordre d'incripció, en cas d'arribar el màxim s'obrirà una llista d'espera o es pot escollir una altre taller amb disponibilitat, cap alumne es quedarà sense servei.
 • Si la preinscripció a un taller és inferior a 8 alumnes no es pot garantir la seva realització. La comissió es reserva el dret a modificar o suspendre el taller.
 • S’exposaran, tan aviat com sigui possible, les llistes d’alumnes i l’horari definitiu de cada un dels tallers a la web i els diferents canals de comunicació de l’AFA.
 • Es poden inscriure tots els nens a qualsevol dels tallers però, sempre i quan facin ús del Servei de Menjador de l’Escola, sinó hauran de quedar-se al menjador.

 

2. Pagament

 • Cada inscripció comporta el pagament de la totalitat del taller inscrit.
 • Tots els pagaments es faran per domiciliació bancària, per la qual cosa és imprescindible que s’anotin correctament les dades del compte on s’ha de fer el càrrec.
 • En el cas de famílies amb necessitats socioeconòmiques, degudament justificades per part dels Serveis Socials, s’estudiarà la possibilitat d’eximir-los de pagar la quota de l’AFA i/o la reducció de la quota del taller per a facilitar l’accés dels seus fills als tallers organitzats
 • En cas d’haver-hi qualsevol incidència en el pagament del taller, cal posar-se en contacte amb la comissió d'extraescolars i l'empresa corresponent.
 • La devolució de rebuts generarà el pagament de les despeses que se’n derivin.
 • No s'admetrà la inscripció a cap taller que organitzi l'AFA  si no s’està al corrent de pagament de la quota anual de soci de l’AFA.

 

3. Assistència dels alumnes

 • Els alumnes seran recollits pels professors dels tallers en el seu pati.
 • Quan un alumne falta dues sessions seguides al taller, el professor es posarà en contacte amb la Direcció /el tutor per esbrinar-ne el motiu. Si aquest no és justificat ho comunicarà a la persona responsable de l’AFA de l’activitat que es posarà en contacte amb la família per a solventar el problema.
 • Les absències no afectaran les quotes de pagament del taller, a excepció feta de les de llarga durada que siguin convenientment justificades.

 

4. Professorat de les activitats

 • El professorat del taller no es fa responsable dels alumnes fora de l’horari establert.

 

5. Problemes de conducta

 • Quan un alumne distorsioni de forma repetitiva la sessió el professor ho comunicarà a la Direcció de l’escola i/o a l’AFA responsable i s’aplicaran les mesures necessàries per a solucionar el problema.

 

6. Informes

 • No és habitual que les empreses facin informes, però sempre que es cregui convenient es pot demanar a l’empresa a través d’email que el trobareu al pdf adjunt a continuació de la graella d'activitats.

 

7. Baixes i Altes

 • Les baixes que es produeixin a partir de l’inici dels tallers no suposaran el retorn de l’import de la matrícula.
 • Les baixes s’han de notificar com a mínim amb 7 dies d'antelació de l'inici del taller.
 • Les baixes s’hauran de comunicar a la comissió d’extraescolars per mail a extraescolars@afaagustigifre.com.
 • Donar-se de baixa un cop iniciat el taller comportarà el pagament que estableixi l’empresa gestora de l’extraescolar.

 

8. Observacions

 • En cas de qualsevol dubte o incidència cal contactar amb la comissió d'extraescolars al mail extraescolars@afaagustigifre.com.
 • Totes les activitats extraescolars queden cobertes per una assegurança d’accidents i responsabilitat civil contractada per l’AFA.

 

Salutacions

 

FORMULARI INSCRIPCIÓ

 

El període d'inscripció va finalitzar el dia 12 Maig 2024.