Informació General de l'AFA

què és?

L’AFA és una part del centre educatiu. És l’entitat que agrupa a les famílies de l’escola, i que pot estructurar la seva participació al servei del conjunt de la comunitat educativa.

L’AFA treballa amb estreta relació amb l’equip de mestres intentant ajudar-los en el bon desenvolupament de les seves tasques.

quina finalitat té?

 • Donar suport i assistència als membres de l’associació i, en general a la comunitat educativa per tal de millorar la qualitat de l’ensenyament que reben els nostres fills.
 • Promoure la participació de les famílies dels alumnes en la gestió del centre.
 • Fer d’interlocutor amb els mestres i l'equip directiu per tal d’abordar temes que afectin a tot el col·lectiu de famílies.
 • Promoure la representació i la participació de les famílies dels alumnes en els consells escolars dels centres públics i concertats i altres òrgans col·legiats.
 • Facilitar la col·laboració del centre en les àmbits social, cultural, econòmic i laboral de l’entorn.
 • Col·laborar en les activitats educatives del centre i cooperar amb el Consell Escolar en l’elaboració de directrius per la programació d’activitats complementàries, extraescolars o de serveis.

com funciona?

 • A través d’una Junta directiva que és qui regeix, administra i representa l’associació.
 • Establint un diàleg i col·laboració amb l’escola.

com es financia?

 • Amb les aportacions de les famílies que en formen part.
 • Ajuts i subvencions.

com col·labora amb l'escola?

 • Aportacions econòmiques per material escolar
 • Millores en l’infrastructura de l’escola (menjador, patis,...)
 • Ajut econòmic i aportacions a la revista “Estrips i retalls”
 • Donant suport al projecte educatiu que es du a terme a l’escola
 • Col·laborant en diferents festes i activitats de l'escola.

quins serveis ofereix?

 • Servei d’acollida.
 • Venda de xandalls i bates (Botiga Tecnitex Sant Gregori)
 • Gestiona l’organització de les activitats extraescolars
 • Assegurança per accidents per a totes les activitats que s’organitzen

quins projectes desenvolupa?

 1. Reutilització i compra conjunta de llibres.
 2. Millores dels espais de l'escola.
 3. Fons social de l'AFA.
 4. Igualtat de gènere.
 5. ....

quines activitats organitza?

 • Activitats extraescolars vàries destinades a la formació en el lleure
 • Curs de piscina

en quines publicacions participa?

 • “Estrips i Retalls"

com hi podeu participar?

 • Fent-vos socis
 • Fent-vos família delegada
 • Com a membre de la junta
 • Assistint a les reunions de junta i assemblees
 • Assistint a les activitats que organitzem

ESTRUCTURA DE LA JUNTA DE L'AFA