Membres de la junta

Marta Romera (Presidenta; Comissió de llibres; Comissió gestions i projectes)
Marta Romera (Presidenta; Comissió de llibres; Comissió gestions i projectes)
Irene Cazorla (Secretaria; Comissió d'inversions a l'escola)
Irene Cazorla (Secretaria; Comissió d'inversions a l'escola)
David Ubals (Tresorer; coordinador del servei d'acollida)
David Ubals (Tresorer; coordinador del servei d'acollida)
Raquel Bosch (Comissió de famílies delegades; Comissió d'inversions a l'escola)
Raquel Bosch (Comissió de famílies delegades; Comissió d'inversions a l'escola)
Violeta Cuerda (Comissió festes)
Violeta Cuerda (Comissió festes)
Marga Molas (Comissió d'inversions a l'escola)
Marga Molas (Comissió d'inversions a l'escola)
Míriam Quirós (Comissió d'inversions a l'escola)
Míriam Quirós (Comissió d'inversions a l'escola)
Anna Armengol (Comissió extraescolars)
Anna Armengol (Comissió extraescolars)
Daniel Blay (Comissió de festes i d'extraescolars)
Daniel Blay (Comissió de festes i d'extraescolars)
Carme Planas (Comissió de gènere i diversitat)
Carme Planas (Comissió de gènere i diversitat)
Núria Panella (Comissió menjador)
Núria Panella (Comissió menjador)
Judit Ballana (Comissió menjador)
Judit Ballana (Comissió menjador)
Vanesa Rodriguez (Comissió de menjador)
Vanesa Rodriguez (Comissió de menjador)
Jordi Ribas (Comissió de famílies delegades i de festes)
Jordi Ribas (Comissió de famílies delegades i de festes)