Membres de la junta

Violeta Cuerda (Presidenta; Comissió festes; Xandalls)
Violeta Cuerda (Presidenta; Comissió festes; Xandalls)
Mar Pujol (Secretària; Comissió patis; Comissió higiene)
Mar Pujol (Secretària; Comissió patis; Comissió higiene)
Marga Molas (Tresorera; Comissió higiene)
Marga Molas (Tresorera; Comissió higiene)
Raquel Bosch (Comissió de pares i mares delegats/des; Comissió higiene)
Raquel Bosch (Comissió de pares i mares delegats/des; Comissió higiene)
David Ubals (Tresorer; coordinador del servei d'acollida)
David Ubals (Tresorer; coordinador del servei d'acollida)
Anna Armengol (Comissió extraescolars)
Anna Armengol (Comissió extraescolars)
Daniel Blay (Comissió de festes i d'extraescolars)
Daniel Blay (Comissió de festes i d'extraescolars)
Jéssica Heras (Comissió de festes)
Jéssica Heras (Comissió de festes)
Núria Panella (Comissió menjador)
Núria Panella (Comissió menjador)
Judit Ballana (Comissió menjador)
Judit Ballana (Comissió menjador)
Laura Augé (Comissió de menjador; Comissió de patis)
Laura Augé (Comissió de menjador; Comissió de patis)
Carme Planas (Comissió de gènere)
Carme Planas (Comissió de gènere)
Montse Garcia (Comissió de llibres)
Montse Garcia (Comissió de llibres)
Marta Romera (Comissió de llibres; Comissió protecció de dades i gestions; Coordinadora curs piscina)
Marta Romera (Comissió de llibres; Comissió protecció de dades i gestions; Coordinadora curs piscina)