Higiene i salut

quan s'inicia?

El maig del 2017 amb la creació de la comissió d'Higiene.

perquè s'inicia?

Per les demandes d'alumnes a les seves famílies quan han d'utilitzar els Wc de l'escola.

quina és l'evolució?

S'ha creat un estudi de les reformes que s'haurien de fer als WC.

S'està desenvolupant la part del projecte per incloure la higiene bucodental dels i les alumnes que es queden al menjador de l'escola.

què queda pendent?

Dur a terme les reformes, ja que encara no s'ha pogut portar a la pràctica cap modificació. S'està a l'espera a les obres d'ampliació de l'escola per aprofitar per fer les reformes dels Wc. 

I s'estan fent coordinacions, amb l'empresa SERUNION, per desenvolupar la part d'higiene bucodental.